5 Drużyna Harcerska „Poszukiwacze miodu” powstała w październiku 2017r, w celu zachowania ciągłości metodycznej.

Stało się to w sposób naturalny, w wyniku dorastania Zuchów z 3 Gromady Zuchowej „Pszczółki”.

Członkami drużyny są dzieci w wieku od 10 do 13 lat, pochodzące zarówno z Bystrzycy Kłodzkiej jak i okolicznych miejscowości. Plan pracy drużyny opiera się na metodzie harcerskiej.

Na zbiórkach,Harcerze zdobywają wiedzę na takie tematy jak np.:  terenoznawstwo, samarytanka, pionierka, musztra, czy postawy patriotyczne.

Jednak nigdy nie brakuje u nas zabaw ruchowych, ciekawych gier, donośnych śpiewów czy zajęć plastycznych.

 

 

Serdecznie zapraszamy


wszystkich zainteresowanych przeżyciem z nami niesamowitej przygody

na zbiórki „Poszukiwaczy miodu” w każdą sobotę o godz. 12:30.  

Drużynowa: pwd. Marta Wołowiec HO; tel. 721 294 359
Przyboczna: pwd. Angelika Bońkowska HO.