DRUŻYNA WĘDROWNICZA WATAHA


2 Drużyna Wędrownicza Wataha została założona 28 lutego 2016 roku rozkazem Komendantki Hufca ZHP Bystrzyca Kłodzka im. Bohaterów WOP.

Jest drużyną zrzeszającą wędrowników z gmin Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Międzylesie, liczy 17 wędrowników. Podlega pod Komendę Hufca Bystrzyca Kłodzka. Siedziba drużyny znajduję się w Bazie Biwakowo-Obozowej w Marianówce oraz Harcówce w Bystrzycy Kłodzkiej.

Drużyna przyjęła nazwę „Wataha”, a za swój numer przyjęła liczbę „2”.