Gromada Zuchowa Wesołe Orliki działa od 2006r.   

 

Gromada należy do Związku Drużyn Międzyleskich „Szczerba” .

Gromadę prowadzą  pwd Teresa Śliczna oraz pwd Beata Tokarska.

Gromada liczy 14 zuchów działa przy Samorządowej Szkole Podstawowej

 w Międzylesiu.