Dane adresowe

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Telefon stacjonarny: 74 8111 640 

Drugi telefon: 663 204 522

                                                                                                                                                        

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Dolnośląska

Hufiec Bystrzyca Kłodzka 

ul. Okrzei 20 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Konto:

Bank Spółdzielczy Kłodzko, oddział Bystrzyca Kłodzka

97 9523 1040 0119 1666 2001 0001 

Dane do faktury:

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Dolnośląska

Hufiec Bystrzyca Kłodzka 

ul. Nowa 6 50-082 Wrocław

KRS: 0000264246

NIP: 897-172-05-40

 

Skład Komendy Hufca

-hm. Ewa Tarczewska - Komendantka (tel. 663 204 522)

- pwd. Urszula Chudzicka - Skarbnik

- pwd. Aleksandra Tokarska - z-ca ds. programowych

- hm. Zbigniew Jarek - z-ca ds. organizacyjnych (tel. 509 397 771)

- pwd. Mariusz Barczuk - członek Komendy

- phm. Artur Pawłowski - członek Komendy

Komisja Rewizyjna Hufca: 

- phm. Agnieszka Kozieł - przewodnicząca

- phm. Piotr Bońkowski - z-ca przewodniczącej

- phm. Adam Polański - członek

 

O Hufcu

Hufiec ZHP Bystrzyca Kłodzka obejmuje swym zasięgiem miasta Bystrzyce Kłodzką, Międzylesie, Lądek Zdrój. Różnorodność tradycji, zwyczajów oraz doświadczeń tworzy oblicze naszych drużyn hufca. Spójnym dla wszystkich jest system wychowawczy rozumiany jako jedność zasad harcerskiego wychowania.

Działanie tak rozległego Hufca niesie za sobą wiele problemów, ale w sposób naturalny integrujemy młodych ludzi, pozwalając pokonywać bariery kulturowe. Większość przedsięwzięć realizowanych przez Hufiec ma charakter otwarty dla mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości, służy upowszechnianiu i umacnianiu w społeczeństwie takich wartości jak prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, tolerancja i przyjaźń. Powyższe działania realizujemy poprzez prowadzenie Harcerskiej Akcji Letniej w okresie wakacji oraz Harcerskiej Akcji Zimowej w okresie ferii zimowych. Ponad to do kanonu naszych działań nalezy zaliczyć biwaki w ramach których harcerze zdobywają plakietkę "Sybiracy w Sercu i Pamięci" i coroczne wyprawy wiedieńskie po Betjemskie Światełko Pokoju.