Do dyspozycji harcerzy Hufca Bystrzyca Kłodzka jest Harcówka znajdująca się na ulicy Okrzei 20. Korzystają z niej drużyny Hufca Bystrzyca Kłodzka do prowadzenia działań statutowych. Na zasadzie wymiamy instnieje mozliwosć skorzystania z Harcówki przez drużyny z innych środowisk które przemierzają szlaki turystyczne kotliny Kłodzkiej.